İntihar

Bipolar Bozukluk ve intihar

Bipolar kişilerin yaşam boyu %50’sinin intihar girişiminde bulunduğu,  %15’inin de intihar nedeniyle öldüğü bilinmektedir. Bu rakam oldukça karamsarlık yaratmasına rağmen, tedavi ile intihar oranlarının düştüğü, özellikle lityum kullanımının intihar oranını azalttığı bilimsel olarak uzun zaman önce kanıtlanmıştır. İntihar girişimleri sadece depresyon döneminde olmaz; karma dönem ve daha az olmakla birlikte mani döneminde de olabilir.