Bipolar bozukluk nedir?

Bipolar Bozukluk Bipolar Bozukluk nedir? Bipolar Bozukluk eski ismiyle manik depresif hastalık, Türkçe’ de iki uçlu ya da iki kutuplu bozukluk olarak bilinen bir duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozukluk tanısı alan kişi yaşamı boyunca mani, depresyon, hipomani ve karma dönem gibi çeşitli hastalık dönemleri geçirir. Bu hastalık dönemlerinden sadece depresyon ortaya çıktığında bipolar bozukluk tanısı konulamaz.…

Bipolar bozukluk tanısı kondu,şimdi ne yapacağım?

Bipolar bozukluk tanısı kondu,şimdi ne yapacağım? Evet ismi biraz ürkütücü gelebilir. Şöyle internetten hemen bir bakayım dersen önce ürkütücü, sansasyonel haber ve yorumlar karşına çıkar. Magazinel haberler, genelde, alevlenme dönemlerindeki kontrolsüzlükleri verir. Çünkü bunlar ilgi çekicidir. Hemen paniğe kapılma, karalar bağlama. Unutma ülkemizde beşyüz binden fazla, İngiltere’de 750 bin, Almanya’da 1 milyon , ABD’nde ise…

Bipolar Bozukluk hakkında

Bipolar bozukluk hakkında Bipolar bozukluk nedir? Bipolar Bozukluk eski ismiyle manik depresif hastalık, Türkçe’ de iki uçlu ya da iki kutuplu bozukluk olarak bilinen bir duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozukluk tanısı alan kişi yaşamı boyunca mani, depresyon, hipomani ve karma dönem gibi çeşitli hastalık dönemleri geçirir. Bu hastalık dönemlerinden sadece depresyon ortaya çıktığında bipolar bozukluk tanısı…

Bipolar Bozukluk tipleri

Bipolar bozukluk tipleri Bipolar bozukluğun en sık görülen 4 alt tipi şöyledir; Bipolar I bozukluk: Mani dönemi ya da karma dönemden biri mutlaka olmalı, depresyon dönemi ve hipomani döneminin de görülebildiği alt tip. Bipolar I bozukluk tanısı koymak için mani ya da karma dönemden birinin olması şarttır. Bipolar I bozukluk, diğer alt tiplerden daha şiddetli olup…

Bipolar Bozukluk tanısı nasıl konur

Bipolar bozukluk tanısı nasıl konur DSM-IV kriterlerine göre mani, karma dönem ya da hipomani tanılarından birinin net olarak konduğu bir dönem olmalıdır. Depresyon dönemi öyküsü olabilir ama bipolar I bozukluk tanısı için depresyon tanısı şart değildir. Belirtilerin şiddeti, ne kadar zamandır olduğu ve geçmiş hastalık dönemlerinin varlığı da tanı koyarken mutlaka bilinmelidir. O dönemde depresyonun…

Bipolar Bozukluk risk faktörleri

Bipolar Bozukluk Risk Faktörleri Bipolar bozukluk için risk faktörleri nelerdir? En büyük risk faktörü ailede Bipolar bozukluk olmasıdır. Genetik etkiler oldukça önemli. Yine de ailesinde Bipolar bozukluk olmayan kişilerde de hastalık ortaya çıkabilir. Uyarıcı maddelerin (marihuana, kokain, amfetamin, efedrin gibi), aşırı kahve, enerji içecekleri kullanılması da risk faktörüdür. Yoğun stres, uykusuzluk yine hastalık dönemlerini başlatabilir.…

Bipolar bozukluk neden olur?

Bipolar bozukluk neden olur? Bipolar bozukluğun nedenine dair uzun yıllardır yapılan araştırma sonuçları, bu bozukluğa ailenin bazı bireylerinde sessiz kalıp bazı bireylerinde bipolar bozukluğu ortaya çıkaran genetik bir yatkınlığın neden olduğunu göstermiştir. Bu yatkınlığın düşünce, davranışlar ve duyguları düzenleyen beynin frontal korteks, limbik sistem bölgelerinde dopamin, noradrenalin, serotonin ve glutamat isimli ileti sisteminde görev alan…

Bipolar Bozukluk nasıl başlar ve nasıl seyreder

Nasıl başlar,seyreder? Bipolar bozukluk nasıl başlar ve nasıl seyreder? Genellikle 20li yaşlarda başlayan bipolar bozukluk dönemleri, depresyon dönemi ile başlama eğilimindedir. Depresyon ile başlama tanının bipolar bozukluk olarak konmasını çok zorlaştırır. Bipolar bozukluk yüksek oranda yineleyicidir; bipolar kişilerin %10’dan daha azı sadece tek bir hastalık dönemi geçirir. Yaşam boyu ortalama hastalık dönemi sayısı kişiden kişiye…

Bipolar Bozukluk ve İntihar

Bipolar bozukluk ve intihar Bipolar kişilerin yaşam boyu %50’sinin intihar girişiminde bulunduğu,  %15’inin de intihar nedeniyle öldüğü bilinmektedir. Bu rakam oldukça karamsarlık yaratmasına rağmen, tedavi ile intihar oranlarının düştüğü, özellikle lityum kullanımının intihar oranını azalttığı bilimsel olarak uzun zaman önce kanıtlanmıştır. İntihar girişimleri sadece depresyon döneminde olmaz; karma dönem ve daha az olmakla birlikte mani…

Bipolar Bozuklukta iyileşme

Bipolar bozuklukta iyileşme Bipolar bozuklukta hastalık dönemleri arasında tamamen iyileşme olur mu? Klasik bilgilerimiz, bipolar kişilerin önemli bir kısmının hastalık dönemleri arasında tama yakın iyileştiği şeklinde idi. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar ve işlevsellik (functionality) ve yeti yitimi (disability) kavramlarının öne çıkması ara dönemlerde bazı bipolar kişilerde önemli olabilecek bazı sorunlar olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar…