Bipolar bozukluk nedir?

Bipolar Bozukluk Bipolar Bozukluk nedir? Bipolar Bozukluk eski ismiyle manik depresif hastalık, Türkçe’ de iki uçlu ya da iki kutuplu bozukluk olarak bilinen bir duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozukluk tanısı alan kişi yaşamı boyunca mani, depresyon, hipomani ve karma dönem gibi çeşitli hastalık dönemleri geçirir. Bu hastalık dönemlerinden sadece depresyon ortaya çıktığında bipolar bozukluk tanısı konulamaz.…

Devamı

Bipolar bozukluk tanısı kondu,şimdi ne yapacağım?

Bipolar bozukluk tanısı kondu,şimdi ne yapacağım? Evet ismi biraz ürkütücü gelebilir. Şöyle internetten hemen bir bakayım dersen önce ürkütücü, sansasyonel haber ve yorumlar karşına çıkar. Magazinel haberler, genelde, alevlenme dönemlerindeki kontrolsüzlükleri verir. Çünkü bunlar ilgi çekicidir. Hemen paniğe kapılma, karalar bağlama. Unutma ülkemizde beşyüz binden fazla, İngiltere’de 750 bin, Almanya’da 1 milyon , ABD’nde ise…

Devamı

Bipolar Bozukluk hakkında

Bipolar bozukluk hakkında Bipolar bozukluk nedir? Bipolar Bozukluk eski ismiyle manik depresif hastalık, Türkçe’ de iki uçlu ya da iki kutuplu bozukluk olarak bilinen bir duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozukluk tanısı alan kişi yaşamı boyunca mani, depresyon, hipomani ve karma dönem gibi çeşitli hastalık dönemleri geçirir. Bu hastalık dönemlerinden sadece depresyon ortaya çıktığında bipolar bozukluk tanısı…

Devamı

Bipolar Bozukluk tipleri

Bipolar bozukluk tipleri Bipolar bozukluğun en sık görülen 4 alt tipi şöyledir; Bipolar I bozukluk: Mani dönemi ya da karma dönemden biri mutlaka olmalı, depresyon dönemi ve hipomani döneminin de görülebildiği alt tip. Bipolar I bozukluk tanısı koymak için mani ya da karma dönemden birinin olması şarttır. Bipolar I bozukluk, diğer alt tiplerden daha şiddetli olup…

Devamı

Bipolar Bozukluk tanısı nasıl konur

Bipolar bozukluk tanısı nasıl konur DSM-IV kriterlerine göre mani, karma dönem ya da hipomani tanılarından birinin net olarak konduğu bir dönem olmalıdır. Depresyon dönemi öyküsü olabilir ama bipolar I bozukluk tanısı için depresyon tanısı şart değildir. Belirtilerin şiddeti, ne kadar zamandır olduğu ve geçmiş hastalık dönemlerinin varlığı da tanı koyarken mutlaka bilinmelidir. O dönemde depresyonun…

Devamı

Bipolar Bozukluk risk faktörleri

Bipolar Bozukluk Risk Faktörleri Bipolar bozukluk için risk faktörleri nelerdir? En büyük risk faktörü ailede Bipolar bozukluk olmasıdır. Genetik etkiler oldukça önemli. Yine de ailesinde Bipolar bozukluk olmayan kişilerde de hastalık ortaya çıkabilir. Uyarıcı maddelerin (marihuana, kokain, amfetamin, efedrin gibi), aşırı kahve, enerji içecekleri kullanılması da risk faktörüdür. Yoğun stres, uykusuzluk yine hastalık dönemlerini başlatabilir.…

Devamı

Bipolar bozukluk neden olur?

Bipolar bozukluk neden olur? Bipolar bozukluğun nedenine dair uzun yıllardır yapılan araştırma sonuçları, bu bozukluğa ailenin bazı bireylerinde sessiz kalıp bazı bireylerinde bipolar bozukluğu ortaya çıkaran genetik bir yatkınlığın neden olduğunu göstermiştir. Bu yatkınlığın düşünce, davranışlar ve duyguları düzenleyen beynin frontal korteks, limbik sistem bölgelerinde dopamin, noradrenalin, serotonin ve glutamat isimli ileti sisteminde görev alan…

Devamı

Bipolar Bozukluk nasıl başlar ve nasıl seyreder

Nasıl başlar,seyreder? Bipolar bozukluk nasıl başlar ve nasıl seyreder? Genellikle 20li yaşlarda başlayan bipolar bozukluk dönemleri, depresyon dönemi ile başlama eğilimindedir. Depresyon ile başlama tanının bipolar bozukluk olarak konmasını çok zorlaştırır. Bipolar bozukluk yüksek oranda yineleyicidir; bipolar kişilerin %10’dan daha azı sadece tek bir hastalık dönemi geçirir. Yaşam boyu ortalama hastalık dönemi sayısı kişiden kişiye…

Devamı

Bipolar Bozukluk ve İntihar

Bipolar bozukluk ve intihar Bipolar kişilerin yaşam boyu %50’sinin intihar girişiminde bulunduğu,  %15’inin de intihar nedeniyle öldüğü bilinmektedir. Bu rakam oldukça karamsarlık yaratmasına rağmen, tedavi ile intihar oranlarının düştüğü, özellikle lityum kullanımının intihar oranını azalttığı bilimsel olarak uzun zaman önce kanıtlanmıştır. İntihar girişimleri sadece depresyon döneminde olmaz; karma dönem ve daha az olmakla birlikte mani…

Devamı

Bipolar Bozuklukta iyileşme

Bipolar bozuklukta iyileşme Bipolar bozuklukta hastalık dönemleri arasında tamamen iyileşme olur mu? Klasik bilgilerimiz, bipolar kişilerin önemli bir kısmının hastalık dönemleri arasında tama yakın iyileştiği şeklinde idi. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar ve işlevsellik (functionality) ve yeti yitimi (disability) kavramlarının öne çıkması ara dönemlerde bazı bipolar kişilerde önemli olabilecek bazı sorunlar olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar…

Devamı

Bipolar 2 Bozukluk

Bipolar 2 bozukluk Bipolar II bozukluk, bipolar I’e göre, mani dönemi, karma dönem olmaması, psikotik belirti(hezeyan, halüsinasyon gibi) olmaması ve daha az hastane yatışı gerektirdiği için daha hafif şiddette bir bozukluk gibi görülebilir. Ancak uzun süreli izlemde bipolar II bozuklukta  hastalık belirtileriyle geçen toplam süre bipolar I’e göre daha uzun, hastalık dönemi sayısı daha fazla,…

Devamı

Bipolar 1 ve Bipolar 2 Bozukluk nedir

Bipolar 1 ve Bipolar 2 Bozukluk nedir? Hastalık dönemleri,tipleri nasıl ayrılır? Mani ve hipomani birbirinden nasıl ayrılır? Her iki hastalık döneminin sınırları bazı durumlarda çok net olmasa da hipomani de psikotik belirtinin olmaması, hastane yatışı gerektirmemesi, kişinin yaşamı ve işlevselliğini mani kadar bozmadığı daha hafif şiddette bir durumdur. DSM-IV mani için belirtilerle geçen süre için…

Devamı

Bipolar Bozuklukla sık karışan diğer psikiyatrik bozukluklar nelerdir?

Bipolar Bozuklukla sık karışan diğer psikiyatrik bozukluklar nelerdir? Nasıl ayırt edilirler? Ayırıcı Tanı Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu Çocukluk çağında aşırı hareketlilik, yaramazlık, dikkati sürdürememe gibi belirtilerle başlayan bu bozukluk, ergenlik yaşlarında hafifleyebilir ve erişkinlerin önemli bir kısmında dikkat eksikliği hafif derecede seyreder. Okul başarısının iyi olmaması, sorunlu ergenlik geçirme dikkat eksikliğinin başlıca sonuçlarıdır. Oysa bipolar…

Devamı

Bipolarda görülen diğer hastalıklar

Bipolarda görülen diğer hastalıklar Bipolar bozukluk ile başka psikiyatrik bozukluklar birlikte görülebilir mi? Bipolar kişilerde diğer psikiyatrik sorunlar da topluma göre daha sık görülür.En sık görülen sorunlar alkol madde kötüye kullanımı-bağımlılığı, anksiyete bozuklukları, (sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu), borderline kişilik bozukluğudur. Örneğin anksiyete (bunaltı) bozuklukları (panik bozukluğu, sosyal fobi gibi), bipolar kişilerde genel…

Devamı

Bipolar Bozukluğa neler neden olur?

Bipolar Bozukluğa neler neden olur? Üzüntülü bir yaşam, ailevi sorunlar, travmalar, ekonomik sebepler bipolar bozukluğa neden olur mu? Bipolar bozukluğun genetik kökenli, biyokimyasal bir bozukluk olduğunu belirtmiştik. Böyle bir yatkınlığı olmayan bireyde, stresli yaşam olaylarının bipolar bozukluğu tek başına ortaya çıkarması güç görünürken, genetik yatkınlığı olan kişilerde hastalık dönemlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Bipolar bozukluk kalıtsal…

Devamı

Çocuklarda Bipolar Bozukluk

Çocuklarda Bipolar Bozukluk Bipolar bozukluk teşhisim var, çocuklarım da bipolar mı olacak? Anne ya da babadan biri bipolar bozukluk tanısı alıyorsa, çocuğun bipolar olma ihtimali yaklaşık %8’dir. Bu oran şizofreni de daha yüksektir (%13).  Majör depresyon olasılığı ise %20’dir. Bir ebeveyn dışında ailede başka bipolar kişilerin de olması riski arttırır. Ailede birden çok bipolar kişi…

Devamı

Bipolar Bozukluk Genetik mi?

Bipolar Bozukluk Genetik mi? Ailesel geçiş şart mı? Bipolar bozukluk önemli ölçüde kalıtımla geçse de ailesinde bipolar teşhisi olmayan pek çok kişi olabilir. Bunun başlıca nedenleri şöyle özetlenebilir; a) Bipolar bozukluğun tüm nedeni genetikle açıklanamaz. Genetik etkenler bu hastalığı % 65 oranında açıklayabilir. Geriye kalan etkenler ise, net olmamakla beraber stresli bir yaşantı, uzun süre…

Devamı

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar Bozukluk Tedavisi Bipolar bozukluk nasıl tedavi edilir? Bipolar bozukluk, kişiden kişiye farklı şiddet, sıklık ve seyir gösterdiği için tedavide bu özelliklerin (mani ağırlıklı gidiş, depresyon ağırlıklı gidiş, psikotik belirti varlığı, intihar eğilimi, kişinin iş yaşamı, yaşı…), hastalığın alt tipinin bilinmesi gerekir. Önce bipolar kişide, bipolar bozukluğun seyrinin bir fotoğrafının çekilmesine benzetebiliriz bunu. Tedavi planını…

Devamı

Bipolar Bozuklukta tedavi uyumu nedir?

Bipolar Bozuklukta tedavi uyumu nedir? Bipolar bozuklukta ilaç uyumsuzluğunun %64 oranında olduğunu bildiren araştırma sonuçları vardır (Kasper ve ark., 2003). Yani bipolar kişilerin %64’ü ilacını düzenli kullanmıyor. Oysa bipolar hastalık dönemlerinin tekrarlamasının en önemli nedeni düzensiz ilaç kullanımı ya da ilaç kullanmama, ilacı kesmedir! İlaç uyumunun kötü olmasının nedenleri şöyle sıralanabilir; Hastalığı inkar etme, bipolar bozukluk…

Devamı

Bipolar Bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar

Bipolar Bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar İlaçlar ve yan etkileri Bipolar Bozukluk tedavisinde ne tür ilaçlar kullanılır? Bipolar bozukluğun farklı dönemlerinde kullanılan ilaçları şöyle gruplandırabiliriz Duygudurum Dengeleyicileri (Mood Stabilizatörleri) Antipsikotik İlaçlar Antidepresan İlaçlar Anksiyolitik (anksiyete giderici) ilaçlar

Devamı

Duygudurum Dengeleyicileri(Mood Stabilizatörler)

Duygudurum dengeleyicileri (mood stabilizatörler) Bu ilaçlar hem bipolar bozukluğun akut (alevlenme) döneminde, hem de yeni hastalık dönemlerinin engellenmesi, yani koruma tedavisinde uzun süreli olarak kullanılır. Lityum (Lithuril®): Bu gruptaki en eski, en ekonomik ve çoğu hastada hala en etkili ilaçtır. Yaklaşık 60 yıldır bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmakta olup, uzun dönemde bipolar bozukluğa bağlı intiharları önlediği kanıtlanmıştır.…

Devamı

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik ilaçlar Şizofreni gibi psikotik bozuklukların tedavisinde kullanılmalarına rağmen, bipolar bozuklukta akut dönem tedavisinde, bazen de koruma tedavisinde duygudurum dengeleyici ilaçların etkisini desteklemek için düşük dozda ekleme tedavisi olarak kullanılırlar. 2 grup antipsikotik ilaç vardır; a) Klasik Antipsikotikler: Haloperidol (Norodol), klorpromazin (Largactil), trifluperazin (Stilizan), pimozid (Nörofren), (Dogmatil), zuklapentiksol, (Clopixol), (Fluanksol) gibi ilaçlar mevcuttur. Dopamin isimli nörotransmitter,…

Devamı

Antidepresan İlaçlar

Antidepresan ilaçlar Bipolar bozukluğun depresyon döneminde, tek başına kullanılmaz ama bazen bir duygudurum dengeleyicisi ilaçla birlikte kullanılmak zorunda kalınabilir. Depresyon döneminden mani dönemine kaymaya neden olabileceği için kullanımı oldukça risklidir. Antidepresanla birlikte duygudurum dengeleyicisi kullanılması mani ya da karma döneme kayma ihtimalini azaltır. En sık kullanılan antidepresan ilaçlar şunlardır; Trisiklik antidepresanlar: Kullanıma ilk giren eski…

Devamı

Anksiyolitik (anksiyete giderici) ilaçlar

Anksiyolitik (anksiyete giderici) ilaçlar Bu grupta en çok benzodiazepinler kullanılır. Bağımlılık yapmaları ve etkili dozun zaman içinde gittikçe yükselmesi nedeniyle yeşil reçete kontrolü ile satılırlar. En fazla bir kaç ay gibi kısa süre ile kullanıp kesilmelidirler. En sık kullanılanlar, lorazepam (Ativan), alprazolam (Xanax), klonazepam (Rivotril), diyazepam (Diazem)’dır. Diyazepam epilepsi nöbetleri tedavisinde de kullanılır. İlk iki…

Devamı