Bipolar Bozukluk Tipleri

Bipolar bozukluğun en sık görülen 4 alt tipi şöyledir;

  1. Bipolar I bozukluk: Mani dönemi ya da karma dönemden biri mutlaka olmalı, depresyon dönemi ve hipomani döneminin de görülebildiği alt tip. Bipolar I bozukluk tanısı koymak için mani ya da karma dönemden birinin olması şarttır. Bipolar I bozukluk, diğer alt tiplerden daha şiddetli olup hastanede  yatarak tedavi gerektirebilir.
  2. Bipolar II bozukluk: Hipomani ve depresyonların görüldüğü alt tip
  3. Siklotimi: 2 yıl boyunca sürekli hafif şiddette depresyon (majör depresyon şiddetinde değildir) ve hipomanilerin birbiri arkasına görüldüğü, 2 aydan daha uzun süre iyilik halinin olmadığı alt tip. Kronik (süreğen) seyretmesi nedeniyle borderline kişilik bozukluğu ile karışabilir.
  4. Yukarıdaki altiplerin herhangi birine uymayan çeşit. Bunu DSM-IV,

Başka Türlü Adlandırılamayan Bipolar bozukluk” diye adlandırmıştır.